$6,500,000 January Cash Giveaway

bg.png

$6,500,000 January Cash Giveaway!

Every month, GGPoker Network offers free giveaways for each game

In January, a whopping total of $6,500,000 is on the table - take your piece!

*Click on each promotion below to find out more details (Available from January 1st)

V_GGCare_en.png
V_Dec_rnc_en.jpg
V_SEP_AoF_en.jpg
V_jan_SnG1.2_en.png
v_holdem-jan_en.png
v_shortjank-jan_en.jpg
v_jan_omaha_en.png
V_Honeymooon_en.jpg

Խթանման պայմաններ

  1. Խաղացողները պետք է հանդիպեն 18 և բարձր տարիքի ՝ այս ակցիային մասնակցելու համար:

  2. Կիրառվող պայմանները տարբեր են յուրաքանչյուր խթանման համար:

  3. GGNetwork- ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել կամ կասեցնել խթանումը:

  4. Եթե որևէ խաղացող կասկածվում է խարդախ գործունեության մեջ, GGNetwork- ն իրավունք ունի հետաքննել և հեռացնել խաղացողներին այն հաստատելուց հետո:

  5. Ակցիայի պայմաններն ու պայմանները ենթակա են կայքի պայմաններին, որոնք կարող եք գտնել այստեղ:

  6. Կիրառվում են GGNetwork ստանդարտ կանոններ:

www.begambleaware.org