Nặn Bài

Giờ đây bạn có thể nặn bài của mình theo cách bạn thích!

Cuộc sống thật sự như Nặn Bài 3D đang chờ từng cái chạm tinh tế của bạn.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Cách hoạt động

Tuy nhiên Nặn Bài cũng khả dụng theo sở thích chơi của bạn, trong Hold'em, Omaha, Rush & Cash, và Short Deck.

  • Nặn bài tẩy của bạn trên lượt của mình. (Bạn có thể dùng quỹ thời gian.)

  • Bạn cần hoàn tất đặt cược sau khi nặn bài tẩy, hoặc bạn sẽ bỏ tay bài của mình.

  • Bạn có thể nhấn nút mở để ngay lập tức mở bài của mình mà không cần nặn.

Tùy chọn Nặn bài

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt nặn bài của mình trên bàn chơi bên trong bảng điều khiển bên phải.

Vuốt để mở bảng điều khiển bên phải và bật/tắt nặn bài bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng có thể bật/tắt nặn bài đối với tất cả bàn chơi.

Đi đến Trang của tôi > Cài đặt > Nặn bài đối với cài đặt chung.